534 beoordelingen
5/5

2024; WELKE VErANDERERINGEN OP DE WONINGMARKT?

1239x bekeken
makelaarzwolle

“Prinsjesdag 2024: Wat betekenen de Fiscale Veranderingen voor Jou?”

Hoi allemaal! Prinsjesdag heeft onlangs de fiscale plannen voor 2024 onthuld, en wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rij gezet in begrijpelijke taal. Laten we snel en gemakkelijk bekijken welke veranderingen invloed hebben op jou en wat dit betekent voor jouw woonwensen.

Belangrijk: Goedkeuring Eerste en Tweede Kamer

Een cruciaal punt om te weten is dat veel van de genoemde wijzigingen in het belastingplan nog goedgekeurd moeten worden door de Eerste en Tweede Kamer. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de verhoging van de bovengrens NHG, de betaalbaarheidsgrens, de startersvrijstelling, de Hillen-aftrek, en het algemene tarief voor overdrachtsbelasting.

Bovengrens NHG naar €435.000

De bovengrens voor NHG stijgt naar €435.000 op 1 januari 2024. NHG biedt consumenten minder risico op hun hypotheek en vaak een lagere rente. Met aanvullende energiebesparende voorzieningen kan de NHG-grens zelfs €461.100 bedragen. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en maakt een hypotheek met NHG toegankelijk voor veel woningkopers. De provisie blijft 0,6% van het hypotheekbedrag.

Betaalbaarheidsgrens naar €390.000

Het kabinet streeft ernaar tot 2030 981.000 woningen te realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. De betaalbaarheidsgrens wordt per 1 januari 2024 geïndexeerd naar €390.000, wat een stijging is ten opzichte van de oude NHG-grens van €355.000. Dit komt goed nieuws voor bouwprojecten die door de huidige grens moeilijk rond te rekenen waren.

Onveranderd tarief overdrachtsbelasting in 2024

Het huidige algemene tarief voor overdrachtsbelasting, dat in 2023 steeg van 8% naar 10,4%, blijft ongewijzigd in 2024. Dit geldt ook voor het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling van 0%.

Wat is de startersvrijstelling? Een vrijstelling van overdrachtsbelasting als je tussen de 18 en 35 jaar oud bent en voor het eerst een woning koopt.

Verhoging woningwaardegrens naar €510.000 in 2024

Voor de startersvrijstelling is de woningwaardegrens cruciaal. Deze stijgt van €440.000 in 2023 naar €510.000 in 2024. Als je een starter bent met een budget tussen €440.000 en €510.000, kan het slim zijn om in 2024 een woning te kopen en 2% overdrachtsbelasting te besparen, wat tot €10.000 kan oplopen.

Afschaffing jubelton vanaf 1 januari 2024

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de jubelton, verdwijnt volledig vanaf 1 januari 2024. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft naar verwachting bestaan. In 2023 is dit bedrag €28.947 en mag vrij besteed worden.

Hillen-aftrek daalt naar 80,01% in 2024

De Hillen-aftrek, gerelateerd aan weinig of geen eigenwoningschuld, daalt in 2024 van 83,34% naar 80,01%. Huiseigenaren onder deze wet betalen elk jaar iets meer eigenwoningforfait.

Aandelen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden beschouwd als banktegoeden. Vermogensrechten met betrekking tot deze aandelen worden voorgesteld om te worden beschouwd als banktegoeden, wat resulteert in een gunstigere fiscale behandeling. Dit komt doordat dergelijke vermogensrechten doorgaans op bankrekeningen worden aangehouden. Daarnaast wordt voorgesteld om het tarief in box 3 in 2024 met 2 procentpunt te verhogen tot 34%.

Ook de derdenrekening van notarissen wordt beschouwd als banktegoeden. Vermogensrechten met betrekking tot de derdengeldenrekening van gerechtsdeurwaarders en notarissen zouden eveneens moeten worden behandeld als banktegoeden, waardoor ze gunstiger worden belast.

In 2024 wordt de eigen bijdrage voor huurtoeslag verlaagd met € 34,67 per maand om de stijging van armoede, vooral onder gezinnen met kinderen, te verminderen. Dit resulteert in een verhoging van € 34,67 per maand (€ 416,04 per jaar) in de huurtoeslag ten opzichte van 2023.

Wat betreft WOZ-beschikkingen wil het kabinet de financiële prikkel wegnemen bij rechtsbijstandverleners om namens burgers en bedrijven bezwaarprocedures te starten. Uitbetalingen zullen plaatsvinden aan de belanghebbende en niet aan de rechtsbijstandverlener. Daarnaast wordt voorgesteld om de vergoedingen voor professionele rechtsbijstand te verlagen en boetes op te leggen als er geen snelle uitspraak wordt gedaan. Hierdoor krijgen gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer tijd om andere bezwaar- en beroepszaken te behandelen.

Voor aan derden verhuurd vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) voor schenk- en erfbelasting behoudt het kabinet deze regelingen. Echter, vermogen dat aan derden wordt verhuurd, wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Deze regelingen hebben als doel te voorkomen dat het voortbestaan van een (familie)bedrijf in gevaar komt op het moment van overdracht, waarbij erf- en schenkbelasting en mogelijk inkomstenbelasting betaald moeten worden. Onroerend goed dat niet wordt verhuurd aan derden maar wordt gebruikt voor eigen bedrijfsactiviteiten, valt niet onder deze maatregel. De toepassing van de BOR en de DSR blijft bepaald volgens de vermogensetiketteringsregels.

Voor de aanpak van btw-ontwijking en overdrachtsbelasting via vastgoedaandelentransacties wordt de samenloopvrijstelling aangepast voor aandelentransacties bij de levering van nieuwe Nederlandse onroerende zaken. Btw is verschuldigd bij dergelijke transacties, maar ze zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting vanwege de samenloopvrijstelling. De mogelijkheid om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie over te dragen zonder btw of overdrachtsbelasting wordt beperkt. Deze wijziging is van kracht vanaf 1 januari 2025 en voorziet in een overgangsregeling.

Voor gebouwen in de inkomstenbelasting wordt een vergelijkbare afschrijvingsbeperking voorgesteld als in de vennootschapsbelasting (Vpb). Sinds 1 januari 2019 geldt in de Vpb de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik. Deze maatregel wordt nu uitgebreid naar de inkomstenbelasting (IB), waarbij dezelfde bodemwaarde geldt voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt, ongeacht of ze voor eigen gebruik zijn of ter belegging.

De regeling voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi) in de vennootschapsbelasting wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2025 is het voor een fbi niet langer mogelijk om direct in Nederlands vastgoed te beleggen zonder regulier belastingplichtig te worden voor de vennootschapsbelasting. Een fbi mag nog wel indirect in Nederlands vastgoed beleggen via belaste vastgoeddochters.

In 2024 blijft het maximale vennootschapsbelastingtarief 25,8%. Het tarief van 19% voor fiscale winsten tot € 200.000 blijft ook behouden. De mkb-winstvrijstelling wordt echter verlaagd van 14% naar 12,7% in 2024, wat betekent dat ondernemers in de inkomstenbelasting (zoals eenmanszaken, vof’s en zzp’ers) in 2024 meer belasting betalen.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe vermogensrendementsheffing (box 3) die naar verwachting op 1 januari 2027 zal worden ingevoerd. Tot die tijd geldt een overbruggingsperiode waarin banktegoeden gunstiger worden belast dan overige bezittingen. Het tarief in box 3 stijgt naar 34% in 2024 vanuit 32% in 2023.

 

 
 

 

 

een aankoopmakelaar inschakelen?

Scroll naar boven